Het gratis magazine voor kappers

Wettelijke vermeldingen

De website http://www.echoscoiffure.be wordt gepubliceerd en geëxploiteerd door DRAL bv – Avenue du Bois d’Hongrée 12 – 1460 Ittre –BTW-nr.: BE 0462 650 111 – RPR Nijvel.

UITGEVER – PUBLICATIEDIRECTEUR
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE REDACTIE EN RECLAME
DRAL
Mevrouw Annick Mermuys
annickmermuys@skynet.be
Tel.+32 (0)478 60 30 21

HOSTING

Deze website wordt gehost door de firma OVH. 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.
De inhoud die op de website beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor informatieve doeleinden.
Deze site bevat informatie die door externe bedrijven ter beschikking wordt gesteld of hyperlinks naar andere sites die niet door DRAL zijn ontwikkeld en waarover DRAL geen technische of inhoudelijke controle heeft.
Het is aan de gebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. DRAL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie, opinies en aanbevelingen van derden.
DRAL wijst elke aansprakelijkheid af in geval van tijdelijke (met name voor technisch onderhoud) of permanente onderbreking van de toegang tot de website. DRAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het geheel of gedeeltelijk hacken van de website zou kunnen toebrengen aan de gebruiker of aan derden, alsook voor enige schade toegebracht aan een computerinstallatie als gevolg van het gebruik van zijn website of een website van derden waarnaar wordt verwezen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot teksten, graphics, afbeeldingen, logo’s, databases, iconen,…) evenals de lay-out (keuze, plattegrond, lay-out van onderwerpen, middelen om toegang te krijgen tot gegevens, gegevensorganisatie,…) is het exclusieve eigendom van DRAL, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere bedrijven, partners of auteurs. Het is strikt verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, over te dragen, mee te delen aan het publiek of op te nemen, door om het even welk procedé en op om het even welke drager, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van DRAL. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten. Op het gebruik van deze site is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandeld.
Voor meer informatie, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te raadplegen.

COOKIES
Het navigeren op de website kan leiden tot de installatie van cookies, bedoeld om uw bezoek te optimaliseren en uw technische keuzes te onthouden. Alle cookies die door de site op uw computer worden geplaatst, kunnen onmiddellijk worden verwijderd door uw browserinstellingen te configureren. Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat door te weigeren om een cookie te installeren het onmogelijk kan worden om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer te analyseren voor statistische doeleinden. U kunt weigeren dat uw bezoek wordt gevolgd voor statistische doeleinden (link).